ENERGETIK VÝROBY TEPLA

Správa majetku města Příbor s.r.o.
OZNAMUJE
vyhlášení výběrového řízení na pozici
ENERGETIK PROVOZU TEPLA

Charakteristika činnosti: dispečerské řízení výroby a rozvodu tepelné energie SZT na území města Příbor, kontrola, evidence a vyhodnocování spotřeb tepla, sestavování a kontrola povinných výkazů výroby a rozvodu tepla a výkazů spotřeb paliv a energií, zajišťování metrologie a revizí včetně odstraňování revizních a provozních závad, zpracování a aktualizace provozních směrnic společnosti, vedení provozní dokumentace ( provozní deníky, havarijní stavy….), vyúčtování dodávek tepelné energie, zpracování podkladů pro získání dotací na energetické projekty, technický dozor projektů SZT, evidence smluvních vztahů, zajišťování oprav a údržby soustavy SZT.

Místo výkonu práce: Příbor

Kvalifikační požadavky: min. SŠ s maturitou, technického směru zaměření elektro, vyhláška 50/1978 Sb., praxe v oboru 5 let.

Jiné požadavky: dobrá orientace v legislativě, zejména energetickém zákoně, dobrá znalost práce s PC (Excel, Word, MS Office, Internet), schopnost dále se vzdělávat, kreativita a tvůrčí přístup k řešení různě složitých problémů a situací, dobré komunikativní dovednosti, analytické schopnosti, schopnost spolupráce, zodpovědnost a spolehlivost; ŘP skupiny B

Předpokládaný nástup: dohodou, po ukončení výběrového řízení

Požadované doklady:
  • přihláška – motivační dopis (povinné náležitosti: označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail, datum a podpis)
  • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech, výpis z rejstříku trestů
  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  • Přihlášku a výše uvedené materiály zašlete elektronicky na smmp@smmp.cz nebo doručte do sídla společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. do 20. 11. 2018 do 12:00 hodin. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.
  • Kontakt pro zájemce: 739 089 756, smmp@smmp.cz 

Ivo Lacný
jednatel společnosti

Ceník tepelné energie Kotelna Lomená 2018

Ceník tepelné energie kotelny Lomená Příbor
Dodavatel:   Správa majetku města příbor s.r.o. Freudova 118, Příbor

Článek 1.        Cena tepelné energie, produktů a služeb
1.1.    Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2.    Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3.    Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie – vstup do odběrného zařízení dodavatele.
1.4.    Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a)  Předběžná cena tepla pro vytápění                             467,74 Kč/GJ bez DPH
b)  K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů
Článek 2.        Platnost ceníku
2.1.    Ceník dodavatele je platný od 1.9.2018
2.2.    Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla 4 707 GJ.

Příbor 10.8.2018
Ivo Lacný, v.r.                                                             Ing. Kamila Bučková, v.r.
Jednatel                                                                      ekonom

Napouštění systému ÚT v lokalitě kotelny Nerudova

Správa majetku města Příbor
žádá obyvatele domů v lokalitě kotelny Nerudova, aby

v pondělí 24. září 2018 od 16 hodin

z důvodu napouštění systému ústředního topení

otevřeli všechny termostatické hlavice radiátorů na maximum  kontrolovali odvzdušňovací a regulační ventily a spoje radiátorů
a v bytech
v nejvyšších patrech kontrolovali odvzdušnění radiátorů,

V případě netěsností volejte Váš servis:

byty města Příbor – 733 535 739,
byty OSBD Kopřivnice – 605 275 635
družstva a SVJ svůj smluvní servis

Děkujeme za spolupráci a omlouváme se za způsobené potíže.