Ceník tepelné energie Kotelna Lomená 2018

Ceník tepelné energie kotelny Lomená Příbor
Dodavatel:   Správa majetku města příbor s.r.o. Freudova 118, Příbor

Článek 1.        Cena tepelné energie, produktů a služeb
1.1.    Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2.    Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3.    Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie – vstup do odběrného zařízení dodavatele.
1.4.    Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a)  Předběžná cena tepla pro vytápění                             467,74 Kč/GJ bez DPH
b)  K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů
Článek 2.        Platnost ceníku
2.1.    Ceník dodavatele je platný od 1.9.2018
2.2.    Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla 4 707 GJ.

Příbor 10.8.2018
Ivo Lacný, v.r.                                                             Ing. Kamila Bučková, v.r.
Jednatel                                                                      ekonom