Ceník tepelné energie pro rok 2019

Dodavatel: Správa majetku města Příbor s.r.o. Freudova 118, Příbor

Článek 1. Cena tepelné energie, produktů a služeb
1.1 Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2 Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3 Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie na vstupu do DPS / PM
1.4 Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a) Předběžná cena tepla pro vytápění 549,49 Kč/GJ bez DPH
b) K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů
Článek 2.Platnost
2.1 Předběžná cena dodavatele je platná od 1.1.2019
2.2 Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla
23 300 GJ.

Ivo Lacný, jednatel
Ing. Kamila Bučková, ekonom

Cenu tepelné energie schválila Rada města Příbor ve funkci Valné hromady společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. dne  11.12.2018.