Volná pracovní pozice – ENERGETIK PROVOZU TEPLA

Správa majetku města Příbor s.r.o.
oznamuje volnou pracovní pozici
ENERGETIK PROVOZU TEPLA

Charakteristika činnosti: dispečerské řízení výroby a rozvodu tepelné energie SZT na území města Příbor, zajištění ekonomického provozu, kontrola, evidence a vyhodnocování spotřeb tepla, sestavování a kontrola povinných výkazů výroby a rozvodu tepla a výkazů spotřeb paliv a energií, zajišťování metrologie a revizí včetně odstraňování revizních a provozních závad, zpracování a aktualizace provozních směrnic společnosti, vedení provozní dokumentace ( provozní deníky, havarijní stavy….), vyúčtování dodávek tepelné energie, zpracování podkladů pro získání dotací na energetické projekty, technický dozor projektů SZT, evidence smluvních vztahů, zajišťování oprav a údržby soustavy SZT.

Místo výkonu práce: Příbor

Kvalifikační požadavky: min. SŠ s maturitou, technického směru zaměření elektro, vyhláška 50/1978 Sb., praxe v oboru 5 let.

Jiné požadavky: dobrá orientace v legislativě, zejména energetickém zákoně, dobrá znalost práce s PC (Excel, Word, MS Office, Internet), schopnost dále se vzdělávat, kreativita a tvůrčí přístup k řešení různě složitých problémů a situací, dobré komunikativní dovednosti, analytické schopnosti, schopnost spolupráce, zodpovědnost a spolehlivost; ŘP skupiny B

Předpokládaný nástup: dohodou

Požadované doklady:
  • přihláška – motivační dopis (povinné náležitosti: označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail, datum a podpis)
  • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech, výpis z rejstříku trestů
  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  • Přihlášku a výše uvedené materiály zašlete elektronicky na smmp@smmp.cz nebo doručte do sídla společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o.
  • Kontakt pro zájemce: 739 089 756, smmp@smmp.cz

Ivo Lacný
jednatel společnosti